مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

فارکس اینسایت

خُرده فروشی یک معیار اقتصادی است که تقاضای مصرف کننده برای کالاهای نهایی را دنبال می کند.
مقاله ها
صادق محمدی

خرده فروشی (Retail Sales) چیست؟

خرده فروشی چیست؟ خُرده فروشی یک معیار اقتصادی است که تقاضای مصرف کننده برای کالاهای نهایی را دنبال می کند. این رقم یک مجموعه داده

ادامه مطلب
فرصت های شغلی JOLTS و گردش نیروی کار گزارش ماهانه‌ای است که توسط اداره آمار کار ایالات متحده انجام می‌شود.
مقاله ها
صادق محمدی

فرصت های شغلی JOLTS چیست؟

نظرسنجی فرصت های شغلی و گردش کار (JOLTS) چیست؟ نظرسنجی فرصت‌های شغلی و گردش نیروی کار (JOLTS) یک گزارش ماهانه توسط اداره آمار کار (BLS)

ادامه مطلب