مرجع فارسی فارکس    ForexInsight

جدول نرخ های بهره در 12 بانک تاثیرگذار دنیا

جدول فوق، نرخ های بهره بانکی فعلی کشورهای تاثیرگذار در سراسر جهان را که توسط بانک های مرکزی هر کشور تعیین شده است، نشان می دهد. نرخ‌ها معمولاً نشان‌دهنده سلامت اقتصاد یک کشور هستند.بانک‌های مرکزی تمایل دارند نرخ‌ها را زمانی که اقتصاد در حال رشد است افزایش دهند و در نتیجه تورم را تحریک کنند.از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره راهی برای تحریک یک اقتصاد در حال مبارزه است.

این جدول شامل نرخ های فعلی، تاریخ جلسه بعدی و تاریخ آخرین تغییرات است.

بانک مرکزی
نرخ فعلی
جلسه بعدی
آخرین تغییرات
فدرال رزرو آمریکا (FED)
5.50%
Sep 20, 2023
Jul 26, 2023 (25bp)
بانک مرکزی اروپا (ECB)
4.25%
Sep 14, 2023
Jul 27, 2023 (25bp)
بانک انگلیس (BOE)
5.25%
Sep 21, 2023
Aug 03, 2023 (25bp)
بانک ملی سوئیس (SNB)
1.75%
Sep 21, 2023
Jun 22, 2023 (25bp)
بانک رزرو استرالیا (RBA)
4.10%
Oct 03, 2023
Jun 06, 2023 (25bp)
بانک کانادا (BOC)
5.00%
Sep 06, 2023
Jul 12, 2023 (25bp)
بانک رزرو نیوزلند (RBNZ)
5.50%
Oct 04, 2023
May 24, 2023 (25bp)
بانک ژاپن (BOJ)
-0.10%
Sep 22, 2023
Jan 29, 2016 (-20bp)
بانک مرکزی فدراسیون روسیه (CBR)
12.00%
Sep 15, 2023
Aug 15, 2023 (350bp)
بانک رزرو هند (RBI)
6.50%
Oct 06, 2023
Feb 08, 2023 (25bp)
بانک خلق چین (PBOC)
3.45%
Aug 21, 2023 (-10bp)
بانک مرکزی برزیل (BCB)
13.25%
Sep 20, 2023
Aug 02, 2023 (-50bp)