مرجع فارسی فارکس    ForexInsight

جدول نرخ های بهره در 12 بانک تاثیرگذار دنیا

جدول فوق، نرخ های بهره بانکی فعلی کشورهای تاثیرگذار در سراسر جهان را که توسط بانک های مرکزی هر کشور تعیین شده است، نشان می دهد. نرخ‌ها معمولاً نشان‌دهنده سلامت اقتصاد یک کشور هستند.بانک‌های مرکزی تمایل دارند نرخ‌ها را زمانی که اقتصاد در حال رشد است افزایش دهند و در نتیجه تورم را تحریک کنند.از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره راهی برای تحریک یک اقتصاد در حال مبارزه است.

این جدول شامل نرخ های فعلی، تاریخ جلسه بعدی و تاریخ آخرین تغییرات است.

بانک مرکزی
نرخ فعلی
جلسه بعدی
آخرین تغییرات
فدرال رزرو آمریکا (FED)
5.50%
Dec 13, 2023
Jul 26, 2023 (25bp)
بانک مرکزی اروپا (ECB)
4.50%
Jan 25, 2024
Sep 14, 2023 (25bp)
بانک انگلیس (BOE)
5.25%
Feb 01, 2024
Aug 03, 2023 (25bp)
بانک ملی سوئیس (SNB)
1.75%
Mar 21, 2024
Jun 22, 2023 (25bp)
بانک رزرو استرالیا (RBA)
4.35%
Jan 02, 2024
Nov 07, 2023 (25bp)
بانک کانادا (BOC)
5.00%
Jan 24, 2024
Jul 12, 2023 (25bp)
بانک رزرو نیوزلند (RBNZ)
5.50%
Feb 28, 2024
May 24, 2023 (25bp)
بانک ژاپن (BOJ)
-0.10%
Dec 19, 2023
Jan 29, 2016 (-20bp)
بانک مرکزی فدراسیون روسیه (CBR)
16.00%
Dec 15, 2023
Dec 15, 2023 (100bp)
بانک رزرو هند (RBI)
6.50%
Feb 08, 2024
Feb 08, 2023 (25bp)
بانک خلق چین (PBOC)
3.45%
Aug 21, 2023 (-10bp)
بانک مرکزی برزیل (BCB)
11.75%
Jan 31, 2024
Dec 13, 2023 (-50bp)