جدول نرخ های بهره در 12 بانک تاثیرگذار دنیا

جدول فوق، نرخ های بهره بانکی فعلی کشورهای تاثیرگذار در سراسر جهان را که توسط بانک های مرکزی هر کشور تعیین شده است، نشان می دهد. نرخ‌ها معمولاً نشان‌دهنده سلامت اقتصاد یک کشور هستند.بانک‌های مرکزی تمایل دارند نرخ‌ها را زمانی که اقتصاد در حال رشد است افزایش دهند و در نتیجه تورم را تحریک کنند.از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره راهی برای تحریک یک اقتصاد در حال مبارزه است.

این جدول شامل نرخ های فعلی، تاریخ جلسه بعدی و تاریخ آخرین تغییرات است.

بانک مرکزینرخ فعلیجلسه بعدیآخرین تغییرات
فدرال رزرو آمریکا (FED)5.50%Jul 31, 2024Jul 26, 2023 (25bp)
بانک مرکزی اروپا (ECB)4.25%Jul 18, 2024Jun 06, 2024 (-25bp)
بانک انگلیس (BOE)5.25%Aug 01, 2024Aug 03, 2023 (25bp)
بانک ملی سوئیس (SNB)1.25%Sep 26, 2024Jun 20, 2024 (-25bp)
بانک رزرو استرالیا (RBA)4.35%Aug 06, 2024Nov 07, 2023 (25bp)
بانک کانادا (BOC)4.75%Jul 24, 2024Jun 05, 2024 (-25bp)
بانک رزرو نیوزلند (RBNZ)5.50%Jul 10, 2024May 24, 2023 (25bp)
بانک ژاپن (BOJ)0.10%Jul 31, 2024Mar 19, 2024 (20bp)
بانک مرکزی فدراسیون روسیه (CBR)16.00%Jul 26, 2024Dec 15, 2023 (100bp)
بانک رزرو هند (RBI)6.50%Aug 08, 2024Feb 08, 2023 (25bp)
بانک خلق چین (PBOC)3.45%Aug 21, 2023 (-10bp)
بانک مرکزی برزیل (BCB)10.50%Jul 31, 2024May 08, 2024 (-25bp)