مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص تولید تانکان

این رویداد بیانگر میزان انتشار شاخص بر اساس نظرسنجی انجام شده از تولید کنندگان بزرگ است.

Tankan Manufacturing Index

JPY

Tankan Large Manufacturers Index

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی منتشر میشود.
Jul 1, 2024
کم
12
10
11
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است به صورتی که کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها شاید جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
اگر داده بالاتر از 0.0 باشد نشان دهنده بهبود شرایط ولی اگر زیر 0.0 باشد نشان دهنده بدتر شدن شرایط است. تولید نقش مهمی در اقتصاد ژاپن ایفا می کند و این نظرسنجی به دلیل حجم نمونه بزرگ و منبع معتبر بهترین معیار سنجش سلامت این صنعت در نظر گرفته می شود.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 1200 تولید کننده بزرگ تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط عمومی کسب و کار را ارزیابی کنند.