مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

ارزیابی سیاست پولی بانک ملی سوئیس

این رویداد بیانگر ارزیابی سیاست پولی بانک ملی سوئیس است.

SNB Monetary Policy Assessment

CHF

Interest Rate Statement, SNB Statement

SNB (Swiss National Bank)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی منتشر میشود.
Jun 20, 2024
زیاد
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این ابزار اصلی هیئت مدیره بانک ملی سوئیس برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در مورد سیاست پولی است. این شامل نتیجه تصمیم آنها در مورد نرخ بهره و توضیحاتی در مورد شرایط اقتصادی است که بر تصمیم آنها تأثیر گذاشته است. مهمتر از همه، چشم انداز اقتصادی را پیش بینی می کند و سرنخ هایی را در مورد نتیجه تصمیمات آتی نرخ ارائه می دهد
بیشتر بدانید!