مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

بیانیه سیاست پولی ژاپن

این رویداد بیانگر بیانیه سیاست پولی بانک ژاپن است

Japan Monetary Policy Statement

JPY

Interest Rate Statement

BOJ (Bank of Japan)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
8 بار در سال
Apr 26, 2024
زیاد
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده ابزار اولیه ای است که بانک ژاپن از آن برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در مورد سیاست های پولی استفاده می کند. این بیانیه شامل نتیجه تصمیم آنها در مورد نرخ بهره و توضیحاتی در مورد شرایط اقتصادی است که بر تصمیم آنها تأثیر گذاشته است. مهمتر از همه، در مورد چشم انداز اقتصادی بحث می کند و سرنخ هایی را در مورد نتیجه تصمیمات آینده ارائه می دهد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
منبع زمان انتشار دقیقی ارائه نمی‌کند، به همین دلیل در تقویم به صورت ” آزمایشی ” نوشته میشود.