مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

نرخ سیاست بانک مرکزی ژاپن

این رویداد بیانگر نرخ بهره اخذ شده از مازاد مانده حساب جاری در بانک ژاپن است

BOJ Policy Rate

JPY

Interest Rates

BOJ (Bank of Japan)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
8 بار در سال
Apr 26, 2024
متوسط
-0.10%
-0.10%
0.10%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت عامل اصلی در ارزش‌گذاری ارز هستند به صورتی که معامله‌گران به بیشتر شاخص‌های دیگر نگاه می‌کنند تا پیش‌بینی کنند که چگونه نرخ‌ها در آینده تغییر خواهند کرد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
منبع زمان انتشار دقیقی ارائه نمی‌کند، به همین دلیل در تقویم به صورت ” آزمایشی ” نوشته میشود.