مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

بیانیه نرخ بانک رزرو نیوزلند

این رویداد بیانگر بیانیه نرخ بانک رزرو نیوزلند است.

RBNZ Rate Statement

NZD

Policy Assessment, Interest Rate Statement

RBNZ (Reserve Bank of New Zealand)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
7 بار در سال
Jul 10, 2024
زیاد
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این بیانیه یکی از ابزارهای اصلی است که بانک مرکزی نیوزلند برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در مورد سیاست های پولی استفاده می کند. این شامل نتیجه تصمیم آنها در مورد نرخ بهره و توضیحاتی در مورد شرایط اقتصادی است که بر تصمیم آنها تأثیر گذاشته است. مهمتر از همه، در مورد چشم انداز اقتصادی بحث می کند و سرنخ هایی را در مورد نتیجه تصمیمات آینده ارائه می دهد. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!