مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

نرخ رسمی نقدی

این رویداد بیانگر نرخ بهره ای که بانک ها با آن موجودی های ذخیره شده در بانک مرکزی نیوزلند را یک شبه به سایر بانک ها وام می دهند است.

Official Cash Rate

NZD

Interest Rates, OCR

RBNZ (Reserve Bank of New Zealand) - OCR (Official Cash Rate)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
7 بار در سال
Jul 10, 2024
زیاد
5.50%
5.50%
5.50%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت عامل اصلی در ارزش‌گذاری ارز هستند. معامله‌گران به بیشتر شاخص‌های دیگر نگاه می‌کنند تا پیش‌بینی کنند که چگونه نرخ‌ها در آینده تغییر خواهند کرد. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
تصمیم گیری نرخ معمولاً در بازار پرایس می شود، بنابراین تحت الشعاع بیانیه نرخ بانک مرکزی نیوزلند قرار می گیرد که بر آینده متمرکز است.   جالب است بدانید برای محاسبه این داده رئیس بانک مرکزی نیوزلند پس از مشورت با کارمندان ارشد بانک و مشاوران خارجی تصمیم می‌گیرد که نرخ را در کجا تعیین کند.