مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص تولید فیلی فدرال رزرو

این رویداد بیانگر میزان انتشار شاخص بر اساس نظرسنجی انجام شده از سازندگان در فیلادلفیا است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Philly Fed Manufacturing Index

USD

Philadelphia Fed Business Outlook Survey

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (در سومین پنجشنبه ماه جاری) منتشر می شود.
Jun 20, 2024
متوسط
15.5
7.7
4.5
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است به صورتی که کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و تغییرات در احساسات آنها می تواند یک سیگنال اولیه از فعالیت های اقتصادی آینده مانند هزینه، استخدام و سرمایه گذاری باشد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
اگر داده بالاتر از 0.0 باشد نشان دهنده گسترش صنعت ولی اگر زیر 0.0 باشد نشان دهنده انقباض آن است.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 250 تولید کننده  منطقه فدرال رزرو فیلادلفیا تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط عمومی کسب و کار را ارزیابی کنند.