مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

ورودی شاخص ماهیانه قیمت تولید کننده نیوزیلند

این رویداد بیانگر تغییر قیمت کالاها و مواد اولیه خریداری شده توسط تولیدکنندگان است.

New Zealand PPI Input q/q

NZD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 50 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Aug 19, 2024
کم
0.9%
0.6%
0.7%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص پیشرو برای تورم مصرف کننده است به صورتی که وقتی تولیدکنندگان برای کالاها بیشتر پرداخت می کنند، هزینه های بالاتر معمولاً به مصرف کننده منتقل می شود. بنابراین میتواند برای معامله گران مفید باشد.
بیشتر بدانید!