شاخص فصلی قیمت مصرف کننده نیوزلند

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان است.

New Zealand CPI q/q

NZD

CPI (Consumer Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 18 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Oct 16, 2024
زیاد
0.6%
0.5%
0.4%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت که قیمت های مصرف کننده اکثریت تورم کل را تشکیل می دهند. تورم برای ارزش گذاری ارز مهم است زیرا افزایش قیمت ها باعث می شود بانک مرکزی به دلیل احترام به دستور مهار تورم، نرخ های بهره را افزایش دهد. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این داده نسبت به داده‌های تورم سایر کشورها بسیار دیر منتشر میشود، اما معیار اصلی قیمت‌های مصرف‌کننده است و تأثیرات شدیدی بر بازار ایجاد می‌کند.   جالب است بدانید برای محاسبه این داده میانگین قیمت کالاها و خدمات مختلف نمونه برداری شده و سپس با نمونه قبلی مقایسه شده است.