مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

ورودی شاخص ماهیانه قیمت تولید کننده انگلستان

این رویداد بیانگر تغییر قیمت کالاها و مواد اولیه خریداری شده توسط تولیدکنندگان است.

England PPI Input m/m

GBP

CPI (Consumer Price Index) - PPI (Producer Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 15 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 22, 2024
کم
-0.4%
0.0%
-0.1%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص پیشرو برای تورم مصرف کننده است به صورتی که وقتی تولیدکنندگان برای کالاها بیشتر پرداخت می کنند، هزینه های بالاتر معمولاً به مصرف کننده منتقل می شود. بنابراین میتواند برای معامله گران مفید باشد.
بیشتر بدانید!