مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

هزینه کارت اعتباری نیوزلند سالیانه

این رویداد بیانگر تغییر در کل هزینه هایی است که با کارت اعتباری تسهیل می شود است.

New Zealand Credit Card Spending y/y

NZD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 21 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 24, 2024
کم
1.4%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده با مخارج مصرف کننده و اعتماد مرتبط است. افزایش سطح بدهی نشانه آن است که وام دهندگان در صدور وام احساس راحتی می کنند و مصرف کنندگان به وضعیت مالی خود اطمینان دارند و مشتاق به خرج کردن پول هستند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!