مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص قیمت تجارت جهانی لبنیات

این رویداد بیانگر تغییر در میانگین قیمت لبنیات فروخته شده در مزایده است.

GDT Price Index

NZD

GDT (GlobalDairyTrade)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
2 بار در ماه
Jun 4, 2024
کم
1.8%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده شاخص تراز تجاری کشور با سایر کشورها است زیرا افزایش قیمت کالاها باعث افزایش درآمد صادراتی می شود، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
منبع این داده زمان انتشار دقیقی ارائه نمی دهد بنابراین این رویداد تا زمانی که داده ها منتشر نشود به عنوان ” آزمایشی ” در تقویم اقتصادی قرار میگیرد. جالب است بدانید منبع از سپتامبر 2010 دوره انتشار را از ماهانه به دو بار در ماه تغییر داد.   برای محاسبه این داده میانگین وزنی قیمت 9 محصول لبنی فروخته شده در مزایده نمونه گیری شده و سپس با نمونه قبلی مقایسه شده است.