مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

اعتماد تجاری بانک ملی استرالیا

این رویداد بیانگر میزان انتشار شاخص بر اساس مشاغل مورد بررسی، به استثنای صنعت کشاورزی است.
Australian Import Prices q/q

NAB Business Confidence

AUD

NAB (National Australia Bank)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 11 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 11, 2024
کم
1
1
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است به صورتی که کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و تغییرات در احساسات آنها می تواند یک سیگنال اولیه از فعالیت های اقتصادی آینده مانند هزینه، استخدام و سرمایه گذاری باشد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
اگر داده بالای 0 باشد نشان دهنده بهبود شرایط ولی اگر زیر 0 باشد نشان دهنده بدتر شدن شرایط است. یک نسخه فصلی و ماهانه از این نظرسنجی وجود دارد. اگرچه نظرسنجی ماهانه به موقع تر است و تأثیر بیشتری دارد، نسخه سه ماهه دارای حجم نمونه بزرگتر و سؤالات اضافی در مورد انتظارات است.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 350 کسب و کار تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط فعلی کسب و کار را ارزیابی کنند.