مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

احساسات مصرف کننده Westpac استرالیا

این رویداد بیانگر تغییر در میزان انتشار شاخص بر اساس نظرسنجی انجام شده از مصرف کنندگان است.

Australian Import Prices q/q

Australia Westpac Consumer Sentiment

AUD

Westpac-Melbourne Institute Consumer Sentiment

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (معمولا در دومین سه شنبه ماه جاری) منتشر می شود.
Jun 25, 2024
کم
-2.4%
-0.3%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت اعتماد مالی یک شاخص پیشرو برای هزینه های مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این تأثیر خفیف است، اما به دلیل نوسانات در مجموعه داده، از ماه به ماه متفاوت است.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 1200 مصرف‌کننده تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط اقتصادی گذشته و آینده، اشتغال و آب و هوا برای خریدهای عمده را رتبه بندی کنند.