مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

انتظارات تورمی MI

این رویداد بیانگر درصدی که مصرف کنندگان انتظار دارند قیمت کالاها و خدمات طی 12 ماه آینده تغییر کند است.
Australian Import Prices q/q

MI Inflation Expectations

AUD

Consumer Inflation Expectations

MI (Melbourne Institute)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (معمولا در دومین پنجشنبه پایان ماه) منتشر می شود.
May 23, 2024
کم
4.3%
4.6%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت انتظارات از تورم آینده می تواند به تورم واقعی تجلی یابد، در درجه اول به این دلیل که کارگران تمایل دارند زمانی که معتقدند قیمت ها افزایش می یابد، دستمزدها را افزایش دهند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
گزارش های کامل فقط برای مشترکین موسسه ملبورن در دسترس است.