اعتماد کسب و کار گروه بانکی استرالیا و نیوزلند

میزان این شاخص بر اساس تولید کنندگان، سازندگان، خرده فروشان، شرکت های کشاورزی و ارائه دهندگان خدمات بررسی شده.

ANZ Business Confidence

NZD

ANZ (Australia & New Zealand Banking Group Limited)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه منتشر میشود.
Jul 31, 2024
متوسط
11.2
6.1
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت که این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است به این صورت که کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و تغییرات در احساسات آنها می‌تواند یک سیگنال اولیه از فعالیت‌های اقتصادی آینده مانند هزینه، استخدام و سرمایه‌گذاری باشد؛ بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
اگر مقدار داده بالای 0 باشد نشان دهنده خوش بینی و زیر 0 نشان دهنده بدبینی است. 2 نسخه از این گزارش منتشر میشود. نسخه مقدماتی که مربوط به آوریل 2020 – ژوئن 2021 و نسخه نهایی که مربوط به سپتامبر 2021 – نوامبر 2021.  این نسخه ها بر اساس نظرسنجی که از حدود 1500 تا 2000 کسب و کار انجام شده به دست می آید. در این نظرسنجی از شرکت کنندگان خواسته شده که چشم انداز اقتصادی نسبی 12 ماهه خود از کسب و کارشان را ارزیابی کنند.