مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

خلاصه سیاست پولی انگلستان

این رویداد بیانگر خلاصه سیاست پولی انگلستان است.

England Monetary Policy Summary

GBP

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه منتشر میشود.
Jun 20, 2024
زیاد
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این رویداد یکی از ابزارهای اصلی کمیته سیاست پولی برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در مورد سیاست پولی است. این شامل نتیجه رای آنها در مورد نرخ بهره و سایر اقدامات سیاسی، همراه با توضیحاتی در مورد شرایط اقتصادی است که بر آرای آنها تأثیر گذاشته است. مهمتر از همه، در مورد چشم انداز اقتصادی بحث می کند و سرنخ هایی را در مورد نتیجه رای گیری های آینده ارائه می دهد؛ بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!