مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

فهرست خدمات BusinessNZ

این رویداد بیانگر میزان انتشار شاخص بر اساس نظرسنجی انجام شده از مدیران خرید در صنعت خدمات است.

BusinessNZ Services Index

NZD

Performance of Services Index

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 15 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 17, 2024
کم
47.5
47.1
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
اگر داده بالاتر از 50.0 باشد نشان دهنده گسترش صنعت ولی اگر زیر 50.0 باشد نشان دهنده انقباض آن است.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از مدیران خرید تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط کسب‌وکار از جمله اشتغال، تولید، سفارش‌های جدید، قیمت‌ها، تحویل تامین‌کنندگان و موجودی‌ها را رتبه‌بندی کنند.