مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

نامه تورم بانک انگلستان

این رویداد بیانگر نامه تورم بانک انگلستان است.

BOE Inflation Letter

GBP

CPI (Consumer Price Index) - BOE (Bank of England)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
دوره انتشاری گزارش نشده است.
Sep 19, 2024
کم
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این داده بینشی در مورد آینده سیاست پولی می دهد. زمانی که CPI y/y بیش از 1% از نرخ هدف اجباری 2% تغییر می کند، رئیس بانک انگلستان موظف است نامه ای سرگشاده به وزیر دارایی بنویسد و توضیح دهد که باید چه کاری برای رسیدگی به وضعیت انجام می شود، بنابراین میتوان برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این نامه تنها زمانی صادر می شود که آخرین CPI y/y بالاتر از 3.0% یا کمتر از 1.0% باشد، اما فقط می تواند هر 3 ماه یکبار منتشر شود.