مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تجدید نظر انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان

این رویداد بیانگر درصدی که مصرف کنندگان انتظار دارند قیمت کالاها و خدمات طی 12 ماه آینده تغییر کند است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Revised UoM Inflation Expectations

USD

UoM (University of Michigan)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (معمولا در آخرین جمعه ماه جاری) منتشر می شود.
Jun 28, 2024
کم
3.5%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که انتظارات از تورم آینده می تواند به تورم واقعی تجلی یابد، در درجه اول به این دلیل که کارگران تمایل دارند زمانی که معتقدند قیمت ها افزایش می یابد، دستمزدهای بالاتر را فشار دهند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
2 نسخه از این داده ها با فاصله 15 روز از هم منتشر میشود. نسخه اولیه و تجدید نظر شده. نسخه اولیه اولین نسخه است و بنابراین تأثیر بیشتری دارد.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از حدود 500 مصرف کننده تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا انتظارشان از قیمت ها در 12 ماه آینده را مطرح کنند.