مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

صحبت های بیلی، عضو MPC

این جلسه به دلیل سخنرانی در مدرسه اقتصاد لندن؛ برگزار می‌شود.

BOE Gov Bailey Speaks

GBP

BOE (Bank of England)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
دوره انتشاری گزارش نشده است.
زیاد
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که او به عنوان رئیس بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، بیش از هر شخص دیگری بر ارزش پول کشور تأثیر دارد. معامله گران تعهدات عمومی او را به دقت بررسی می کنند، زیرا اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
آقای اندرو بیلی از مارچ 2020 تا مارچ 2028 فرماندار بانک مرکزی انگلیس است. نوسانات اغلب در طول سخنرانی های او تجربه می شود زیرا معامله گران سعی می کنند سرنخ های نرخ بهره را رمزگشایی کنند.