مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

بیانیه نرخ بانک مرکزی کانادا

این رویداد بیانگر بیانیه نرخ بانک کانادا است.

BOC Rate Statement

CAD

Interest Rate Statement

BOC (Bank of Canada)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
8 بار در سال
Jun 5, 2024
زیاد
تاثیر رایج
اگر گزارش منتشر شده تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این شاخص یکی از ابزارهای اصلی است که بانک کانادا برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در مورد سیاست های پولی استفاده می کند. این داده شامل نتیجه تصمیم آنها در مورد نرخ بهره و توضیحاتی در مورد شرایط اقتصادی است که بر تصمیم آنها تأثیر گذاشته است. مهمتر از همه، در مورد چشم انداز اقتصادی بحث می کند و سرنخ هایی را در مورد نتیجه تصمیمات آینده ارائه می دهد. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!