مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

نرخ شبانه کانادا

این رویداد بیانگر نرخ بهره ای که موسسات مالی بزرگ بر اساس آن بین خود و به صورت یک شبه وام می گیرند و قرض می دهند است.

Canada Overnight Rate

CAD

Interest Rates, Key Interest Rate

BOC (Bank of Canada)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
8 بار در سال
Jul 24, 2024
زیاد
5.00%
4.75%
4.75%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت عامل اصلی در ارزش‌گذاری ارز هستند – معامله‌گران به بیشتر شاخص‌های دیگر صرفاً برای پیش‌بینی چگونگی تغییر نرخ‌ها در آینده نگاه می‌کنند. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
تصمیم نرخ معمولاً در بازار پرایش می شود، بنابراین مایل است تحت الشعاع بیانیه نرخ بانک کانادا قرار گیرد، که بر آینده متمرکز است. اعضای شورای حاکم بانک کانادا در مورد محل تعیین نرخ به اجماع رسیدند.