مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

گزارش سیاست پولی بانک مرکزی کانادا

این رویداد بیانگر گزارش سیاست پولی بانک مرکزی کانادا است.

BOC Monetary Policy Report

CAD

BOC (Bank of Canada)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی منتشر میشود.
Jul 24, 2024
زیاد
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این گزارش ارزشمندی را در مورد دیدگاه بانک از شرایط اقتصادی و تورم ارائه می دهد. عوامل کلیدی که آینده سیاست پولی را شکل می دهد و بر تصمیمات نرخ بهره آنها تأثیر می گذارد. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
رئیس بانک کانادا معمولاً یک کنفرانس مطبوعاتی برای بحث در مورد محتوای این گزارش حدود 75 دقیقه پس از انتشار برگزار می کند.