مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

نظرسنجی چشم انداز کسب و کار بانک مرکزی کانادا

این رویداد بیانگر نظرسنجی چشم انداز کسب و کار بانک مرکزی کانادا است.

BOC Business Outlook Survey

CAD

Senior Loan Officer Survey

BOC (Bank of Canada)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی منتشر میشود.
Jul 15, 2024
متوسط
تاثیر رایج
اگر گزارش منتشر شده تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و تغییرات در احساسات آنها می‌تواند یک سیگنال اولیه از فعالیت‌های اقتصادی آینده مانند هزینه، استخدام و سرمایه‌گذاری باشد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این گزارش با توجه به منبع و زمان بندی آن در رابطه با تصمیمات نرخ بهره بسیار با اهمیت است. همچنین می‌تواند ویژگی‌های پیش‌بینی‌کننده در مورد شرایط اقتصادی آینده را داشته باشد، زیرا شرکت‌های مورد بررسی مطابق با ترکیب تولید ناخالص داخلی کشور انتخاب می‌شوند.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از حدود 100 کسب‌وکار تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط عمومی کسب‌وکار، مانند رشد فروش، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، اشتغال، انتظارات تورمی، و شرایط اعتباری را ارزیابی کنند.