وضعیت تجاری آلمان از نگاه موسسه ifo

این رویداد بیانگر تغییر در میزان انتشار شاخص ترکیبی بر اساس تولید کنندگان، سازندگان، عمده فروشان، خدمات و خرده فروشان بررسی شده است.

German ifo Business Climate

EUR

ifo (Information and Forschung)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 3 هفته بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Aug 22, 2024
متوسط
88.6
89.0
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است به صورتی که کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و تغییرات در احساسات آنها می تواند یک سیگنال اولیه از فعالیت های اقتصادی آینده مانند هزینه، استخدام و سرمایه گذاری باشد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این نظرسنجی به دلیل حجم نمونه بزرگ و همبستگی تاریخی آن با شرایط اقتصادی آلمان و منطقه یورو بسیار مورد احترام است. پس از انتشار، تأثیر زیادی در بازار ایجاد می کند. جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 9000 کسب و کار تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط فعلی کسب و کار و انتظارات را برای 6 ماه آینده ارزیابی کنند.