مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

صادق محمدی

خُرده فروشی یک معیار اقتصادی است که تقاضای مصرف کننده برای کالاهای نهایی را دنبال می کند.
مقاله ها
صادق محمدی

خرده فروشی (Retail Sales) چیست؟

خرده فروشی چیست؟ خُرده فروشی یک معیار اقتصادی است که تقاضای مصرف کننده برای کالاهای نهایی را دنبال می کند. این رقم یک مجموعه داده

ادامه مطلب
حقوق و دستمزد غیرکشاورزی تعداد کارگران در ایالات متحده به جز کارگران کشاورزی، خانوارهای خصوصی، مالکان، کارمندان غیرانتفاعی و ارتش را . . .
مقاله ها
صادق محمدی

حقوق و دستمزد غیر کشاورزی چیست؟

 حقوق و دستمزد غیر کشاورزی چیست؟ گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی تعداد کارگران در ایالات متحده به جز کارگران کشاورزی، خانوارهای خصوصی، مالکان، کارمندان غیرانتفاعی

ادامه مطلب
فرصت های شغلی JOLTS و گردش نیروی کار گزارش ماهانه‌ای است که توسط اداره آمار کار ایالات متحده انجام می‌شود.
مقاله ها
صادق محمدی

فرصت های شغلی JOLTS چیست؟

نظرسنجی فرصت های شغلی و گردش کار (JOLTS) چیست؟ نظرسنجی فرصت‌های شغلی و گردش نیروی کار (JOLTS) یک گزارش ماهانه توسط اداره آمار کار (BLS)

ادامه مطلب