مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

مجموع فروش خودرو های واردز

این رویداد بیانگر تعداد سالانه خودروها و کامیون های فروخته شده در داخل کشور طی ماه گذشته است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Wards Total Vehicle Sales

USD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 1 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 1, 2024
کم
15.8M
15.9M
15.5M
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده نشانه اعتماد مصرف کننده است به طوری که افزایش تقاضا برای کالاهای بادوام گران قیمت نشان می دهد که مصرف کنندگان به وضعیت مالی آینده خود اطمینان دارند و احساس راحتی در خرج کردن پول دارند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
گزارش های کامل فقط برای مشترکین کمپانی Wards Intelligence در دسترس است.