مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

حساب جاری آمریکا

این رویداد بیانگر تفاوت در ارزش بین کالاهای وارداتی و صادراتی، خدمات، درآمد سرمایه گذاری و نقل و انتقالات جاری طی سه ماهه گزارش شده است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

US Current Account

USD

International Transactions

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 75 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Jun 20, 2024
کم
-200B
-209B
-195B
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت که این داده به طور مستقیم با تقاضای ارز مرتبط است. افزایش مازاد نشان می دهد که خارجی ها بیشتر از ارز داخلی برای انجام معاملات در منطقه می خرند. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
بخش کالا و خدمات هیچ تاثیری در این داده ندارند زیرا تکراری از داده‌های تراز تجاری ماهانه است.