مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

حساب جاری اروپا

این رویداد بیانگر تفاوت در ارزش بین کالاهای وارداتی و صادراتی، خدمات، درآمد سرمایه گذاری و نقل و انتقالات جاری طی ماه گذشته است.

Europe Current Account

EUR

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 50 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 20, 2024
کم
39.4B
45.2B
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت که این به طور مستقیم با تقاضای ارز مرتبط است – افزایش مازاد نشان می دهد که خارجی ها بیشتر از ارز داخلی برای انجام معاملات در منطقه می خرند. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این یکی از معدود اعداد غیرفصلی است که در تقویم گزارش شده است، زیرا این داده ها بیشتر گزارش شده است. بخش کالا در این داده هیچ تاثیری ندارد زیرا تکراری از داده های تراز تجاری ماهیانه است.