مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

حساب جاری انگلستان

این رویداد بیانگر تفاوت ارزش بین کالاهای وارداتی و صادراتی، خدمات، جریان درآمد و نقل و انتقالات یکجانبه در سه ماهه قبل است.

England Current Account

GBP

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 85 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Jun 28, 2024
کم
-17.2B
-21.5B
-21.2B
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت که این داده به طور مستقیم با تقاضای ارز مرتبط است. افزایش مازاد نشان می دهد که خارجی ها بیشتر از ارز داخلی برای انجام معاملات در منطقه می خرند. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
بخش کالا هیچ تاثیری ندارد زیرا تکراری از داده‌های تراز تجاری ماهانه است.