کنفرانس مطبوعاتی بانک ملی سوئیس

این رویداد بیانگر کنفرانس مطبوعاتی بانک ملی سوئیس است.

SNB Press Conference

CHF

Interest Rate Media Conference

SNB (Swiss National Bank)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی منتشر میشود.
Sep 26, 2024
زیاد
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این کنفرانس یکی از ابزارهای اصلی است که هیئت مدیره بانک ملی سوئیس برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در مورد سیاست های پولی و چشم انداز اقتصادی استفاده می کند. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
کنفرانس زمانی برگزار می شود که نرخ ها در ژوئن و دسامبر اعلام شود. این جلسه حدود یک ساعت طول می کشد و دارای 2 قسمت است؛ ابتدا بیانیه های آماده شده خوانده می شود، سپس مطبوعات میتوانند سوالات خود را مطرح کنند. سوالات اغلب منجر به پاسخ های از پیش تعیین نشده می شود که سبب ایجاد نوسانات در بازار شوند.