مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

کنفرانس مطبوعاتی بانک کانادا

این رویداد بیانگر کنفرانس مطبوعاتی بانک کانادا است.

BOC Press Conference

CAD

BOC (Bank of Canada)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی منتشر میشود. (پس از انتشار گزارش سیاست پولی بانک مرکزی کانادا)
Jun 5, 2024
زیاد
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این یکی از روش های اولیه ای است که بانک کانادا برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در مورد سیاست های پولی استفاده می کند. این به جزئیات عواملی را پوشش می دهد که بر تصمیم گیری اخیر نرخ بهره تأثیر گذاشته اند، مانند چشم انداز کلی اقتصاد و تورم. مهمتر از همه، سرنخ هایی در مورد سیاست های پولی آینده ارائه می دهد. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
کنفرانس مطبوعاتی دارای 2 بخش است. ابتدا بیانیه آماده شده خوانده می شود، سپس کنفرانس برای سوالات مطبوعات آزاد است. سوالات اغلب منجر به پاسخ های از پیش تعییم نشده می شوند که نوسانات شدید بازار را ایجاد می کند. کنفرانس مطبوعاتی به صورت صوتی در وب سایت بانک کانادا پخش می شود.