مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص تولید ریچموند

این رویداد بیانگر سطح یک شاخص ترکیبی بر اساس سازندگان بررسی شده در ریچموند است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Richmond Manufacturing Index

USD

Richmond Fed Index, Manufacturing Activity Index, Composite Manufacturing Index

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (معمولا در چهارمین سه شنبه بعد از پایان ماه) منتشر می شود.
Apr 23, 2024
متوسط
-5
-5
-11
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
اگر داده بالاتر از 0 باشد نشان دهنده بهبود شرایط ولی اگر زیر 0 باشد نشان دهنده بدتر شدن شرایط است. لازم به ذکر است به دلیل وجود شاخص‌های منطقه‌ای قبلی مربوط به شرایط تولید، این داده تأثیر خاموشی دارد.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از حدود 55 تولید کننده در منطقه ریچموند تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط تجاری از جمله محموله ها، سفارشات جدید و اشتغال را ارزیابی کنند.