بیانیه نرخ بانک رزرو استرالیا

این رویداد بیانگر بیانیه نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا است.
Australian Import Prices q/q

RBA Rate Statement

AUD

Interest Rate Statement

RBA (Reserve Bank of Australia)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
سه شنبه اول ماه، به استثنای ژانویه
Aug 6, 2024
زیاد
تاثیر رایج
اگر گزارش منتشر شده تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این شاخص یکی از ابزارهای اصلی است که هیئت بانک مرکزی RBA برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در مورد سیاست های پولی استفاده می کند. این داده شامل نتیجه تصمیم آنها در مورد نرخ بهره و توضیحاتی در مورد شرایط اقتصادی است که بر تصمیم آنها تأثیر گذاشته است. مهمتر از همه، در مورد چشم انداز اقتصادی بحث می کند و سرنخ هایی را در مورد نتیجه تصمیمات آینده ارائه می دهد. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
جالب است بدانید تا دسامبر 2007 این بیانیه تنها زمانی صادر می شد که نرخ نقدی تغییر می کرد.