شاخص سالیانه قیمت مصرف کننده استرالیا

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان است.
Australian Import Prices q/q

Australia CPI y/y

AUD

Monthly Consumer Price Index Indicator

CPI (Consumer Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 25 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jul 31, 2024
زیاد
3.6%
3.8%
4.0%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت که قیمت های مصرف کننده اکثریت تورم کل را تشکیل می دهند. تورم برای ارزش گذاری ارز مهم است زیرا افزایش قیمت ها باعث می شود بانک مرکزی به دلیل احترام به دستور مهار تورم، نرخ های بهره را افزایش دهد. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این داده یکی از معدود اعداد غیر فصلی است که در تقویم گزارش شده است. برای محاسبه آن میانگین قیمت کالاها و خدمات مختلف نمونه برداری شده و سپس با نمونه قبلی مقایسه میشود.