مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

نرخ اولیه وام 1 ساله

این رویداد بیانگر نرخ بهره ای است که بانک های تجاری به خانوارها و مشاغل وام می دهند.

1-y Loan Prime Rate

CNY

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه منتشر میشود.
Apr 20, 2024
متوسط
3.45%
3.45%
3.45%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت عامل اصلی در ارزش‌گذاری ارز هستند. معامله‌گران به بیشتر شاخص‌های دیگر نگاه می‌کنند تا پیش‌بینی کنند که چگونه نرخ‌ها در آینده تغییر خواهند کرد. بنابراین میتوان برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این یک نرخ وام معیار است که توسط بانک خلق چین در تلاش برای تأثیرگذاری بر نرخ های بهره کوتاه مدت به عنوان بخشی از استراتژی سیاست پولی خود تعیین شده است.   جالب است بدانید این داده بر اساس میانگین موزون نرخ های وام دهی از 18 بانک تجاری محاسبه میشود.