مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

نرخ اولیه وام 5 ساله

این رویداد بیانگر نرخ بهره ای است که توسط بانک های تجاری برای وام های رهنی اعمال میشود.

5-y Loan Prime Rate

CNY

LPR

LPR (Loan Prime Rate)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه منتشر میشود.
Jun 20, 2024
متوسط
3.95%
3.95%
3.95%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت عامل اصلی در ارزش‌گذاری ارز هستند. معامله‌گران به بیشتر شاخص‌های دیگر نگاه می‌کنند تا پیش‌بینی کنند که چگونه نرخ‌ها در آینده تغییر خواهند کرد. بنابراین میتوان برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این یک نرخ وام معیار است که توسط بانک خلق چین در تلاش برای تأثیرگذاری بر نرخ های بهره کوتاه مدت به عنوان بخشی از استراتژی سیاست پولی خود تعیین شده است.   جالب است بدانید این داده بر اساس میانگین موزون نرخ های وام دهی از 18 بانک تجاری محاسبه میشود.