مرجع فارسی فارکس    ForexInsight

بیانیه سیاست پولی بانک رزرو استرالیا

این رویداد بیانگر بیانیه سیاست پولی بانک رزرو استرالیا است.
Australian Import Prices q/q

RBA Monetary Policy Statement

AUD

Statement on Monetary Policy

RBA (Reserve Bank of Australia)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی منتشر میشود.
May 7, 2024
متوسط
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این بیانیه بینش ارزشمندی را در مورد دیدگاه بانک در مورد شرایط اقتصادی و تورم ارائه می دهد. عوامل کلیدی که آینده سیاست پولی را شکل می دهد و بر تصمیمات نرخ بهره آنها تأثیر می گذارد.
بیشتر بدانید!