مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال

این رویداد بیانگر بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

FOMC Statement

USD

Interest Rate Statement, Fed Statement, Monetary Policy Statement

FOMC (Federal Open Market Committee)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
8 بار در سال
Jun 12, 2024
زیاد
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این ابزار اولیه ای است که کمیته بازار آزاد فدرال برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در مورد سیاست های پولی استفاده می کند. این داده شامل نتیجه رای آنها در مورد نرخ بهره و سایر اقدامات سیاسی، همراه با توضیحاتی در مورد شرایط اقتصادی است که بر آرای آنها تأثیر گذاشته است. مهمتر از همه، در مورد چشم انداز اقتصادی بحث می کند و سرنخ هایی را در مورد نتیجه رای گیری های آینده ارائه می دهد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
کمیته بازار آزاد فدرال معمولاً در هر نسخه بیانیه را کمی تغییر می دهد. این تغییرات است که معامله گران روی آن تمرکز می کنند.