مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

بولتن RBA

این رویداد بیانگر بولتن بانک رزرو استرالیا است.
Australian Import Prices q/q

RBA Bulletin

AUD

RBA (Reserve Bank of Australia)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی منتشر میشود.
Jul 18, 2024
کم
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این داده شامل مقالات، سخنرانی ها، جداول آماری مرتبط است و تجزیه و تحلیل دقیق شرایط اقتصادی فعلی و آتی را از دیدگاه بانک ارائه می دهد. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
از آنجایی که بسیاری از اطلاعات قبلاً منتشر شده است، تأثیر ملایمی دارد.