مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا

این رویداد بیانگر بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا است.

ECB Economic Bulletin

EUR

ECB (European Central Bank)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
8 بار در سال. (حدود 2 هفته پس از اعلام حداقل نرخ پیشنهادی)
Apr 25, 2024
کم
تاثیر رایج
اگر گزارش منتشر شده تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این شاخص داده‌های آماری را نشان می‌دهد که هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا هنگام اتخاذ آخرین تصمیم نرخ بهره ارزیابی کرده است و تجزیه و تحلیل دقیقی از شرایط اقتصادی فعلی و آتی از دیدگاه بانک ارائه می‌کند. میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
به دلیل اینکه برخی از قسمت‌های بولتن زودتر منتشر می‌شوند، تأثیری ضعیفی دارد.