سرمایه گذاری اولیه تجاری فصلی

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل سرمایه گذاری های مالی انجام شده توسط مشاغل و دولت است. نرخ تورم در این داده محاسبه شده.

Prelim Business Investment q/q

GBP

Total Business Investment

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 40 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Aug 15, 2024
کم
1.4%
1.9%
0.9%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است به صورتی که کسب‌وکارها به سرعت تحت تأثیر شرایط بازار قرار می‌گیرند و تغییرات در سطوح سرمایه‌گذاری آنها می‌تواند نشانه اولیه فعالیت‌های اقتصادی آینده مانند استخدام، هزینه کردن و درآمد باشد. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!