مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص اولیه قیمت مصرف کننده آلمان

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان است.

German Prelim CPI m/m

EUR

CPI (Consumer Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه منتشر میشود.
Apr 29, 2024
زیاد
0.4%
0.4%
0.4%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت قیمت های مصرف کننده اکثریت تورم کلی را تشکیل می دهند. تورم برای ارزش گذاری ارز مهم است زیرا افزایش قیمت ها باعث می شود بانک مرکزی به دلیل احترام به دستور مهار تورم، نرخ های بهره را افزایش دهد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این داده در تقویم اقتصادی به صورت رویداد ” تمام روز ” مشخص شده است زیرا مقدار داده مجموعی از داده های 6 ایالت آلمان است که CPI خود را در طول روز گزارش می کنند. 2 نسخه از CPI با فاصله 15 روز از هم منتشر میشوند. نسخه های اولیه و نهایی. انتشار نسخه اولیه، اولین تورم عمده مصرف کننده در منطقه یورو است.