مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

خانه های در انتظار فروش ماهیانه

این رویداد بیانگر تغییر در تعداد خانه‌های تحت قرارداد برای فروش اما همچنان در انتظار پایان معامله، به استثنای ساخت‌وساز جدید است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Pending Home Sales m/m

USD

Pending Resales

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 28 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Apr 25, 2024
زیاد
-4.9%
1.4%
1.6%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است زیرا فروش یک خانه باعث ایجاد یک اثر موجی گسترده می شود. به عنوان مثال، نوسازی توسط مالکان جدید انجام می شود، وام مسکن توسط بانک تامین مالی فروخته می شود، و کارگزاران برای انجام معامله پول می گیرند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این داده‌ حدود یک هفته دیرتر از فروش خانه‌های موجود منتشر می‌شوند، اما آینده‌نگرتر است زیرا قراردادی چند هفته قبل از محاسبه خانه به عنوان فروخته شده امضا می‌شود.