مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

موجودی های نفت خام

این رویداد بیانگر تغییرات هفتگی تعداد بشکه‌های نفت خام تجاری که توسط شرکت‌های آمریکایی نگهداری می‌شود است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Crude Oil Inventories

USD

EIA Crude Oil Inventories

EIA (The Energy Information Administration)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
هر هفته، 4 روز پس از پایان هفته منتشر می شود.
Apr 24, 2024
کم
5.8M
1.6M
2.7M
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی کمتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده معیار اصلی عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار است و می تواند منجر به تغییر در سطح تولید و نوسان قیمت شود، میتواند برای معامله گران مفید باشد.
بیشتر بدانید!
اگرچه این داده یک شاخص مربوط به ایالات متحده است، اما به دلیل بخش انرژی قابل توجه کانادا، بیشترین تأثیر را بر روی لونی(سکه یک دلاری کانادا) می گذارد.