مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص ماهیانه پیشرو موسسه ملبورن

این رویداد بیانگر تغییر در میزان انتشار شاخص ترکیبی بر اساس 9 شاخص اقتصادی است.
Australian Import Prices q/q

MI Leading Index m/m

AUD

Westpac/MI Indexes of Economic Activity, Westpac Leading Index

MI (Melbourne Institute)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (معمولا در سومین چهارشنبه بعد از پایان ماه) منتشر می شود.
May 29, 2024
کم
0.1%
-0.1%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
این شاخص برای پیش‌بینی جهت اقتصاد طراحی شده است، اما به دلیل اینکه بیشتر شاخص‌های مورد استفاده در محاسبات قبلاً منتشر شده‌اند، تأثیری ضعیفی دارد. گزارش های کامل فقط برای مشترکین موسسه ملبورن در دسترس است.   جالب است بدانید این داده از مجموع 9 شاخص اقتصادی مربوط به اعتماد مصرف کننده، مسکن، قیمت بورس، انتظارات بیکاری، ساعات کار، قیمت کالاها و اسپرد نرخ بهره تشکیل میشود.