مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص تورم موسسه ملبورن

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان است.
Australian Import Prices q/q

MI Inflation Gauge m/m

AUD

MI (Melbourne Institute), CPI (Consumer Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (معمولا در اولین دوشنبه بعد از پایان ) منتشر می شود.
Jul 1, 2024
کم
0.1%
0.3%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
این داده ها نگاهی ماهانه به تورم مصرف کننده ارائه می دهد و برای تقلید از داده های سه ماهه CPI منتشر شده توسط دولت طراحی شده است. گزارش های کامل فقط برای مشترکین موسسه ملبورن در دسترس است.